Fresh Line of Business

OUR FRESH
LINE
OF BUSINESS

Voor onze Dynamics AX / Dyn365FO klanten
kunnen wij software in drie vormen leveren:

  • Klant specifiek maatwerk. Dat kan een aanvulling zijn op de standaard, maar ook op een bestaande add-on.
  • Add-ons die ‘app source ready’ zijn. De functionaliteiten zijn dan dus allemaal wel aanwezig, maar het product is nog niet langs de Microsoft validatie geweest.
  • Gevalideerde AppSource add-ons.

Alles wat via AppSource aangeschaft kan worden is dus eerst gevalideerd door Microsoft. Bij die validatie kijkt Microsoft maar zeer beperkt naar de toegevoegde waarde voor de gebruikers. Het nut moet al bewezen zijn door tevreden klanten die al met de toepassing werken. De technische validatie van de kandidaat app is in dit proces daarom het belangrijkst. Dat gaat allereerst over programmeren volgens de Microsoft standaarden, en over technisch goed werkende software. Minstens zo belangrijk zijn de integratie aspecten en het ‘One Version’ mee kunnen gaan met de upgrades van het standaard product die Microsoft regelmatig uitbrengt. https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/get-started/release-schedule

Fresh Dynamics gaat met de Fresh Line of Business mee met deze ontwikkeling.

Fresh E-commerce

In samenwerking met onze E-commerce partner implementeren we E-commerce oplossingen bij onze klanten. Fresh Dynamics brengt ERP-kennis in en levert de connector-software.

Fresh Connect

Samen met Alumio synchroniseren en verbinden we gegevens van de verschillende systemen die bij u in gebruik zijn. Daarmee verminderen we de manuele acties van de medewerkers, en de daarbij horende data invoer fouten. Fresh Dynamics zorgt in deze samenwerking voor de Microsoft Dynamics AX / Dyn365FO kennis en de ERP connectie software.

Fresh Purchase-to-pay 

Met purchase-to-pay (vaak afgekort tot P2P) wordt het hele proces van bestelaanvraag, inkoop/aankoop tot en met het (automatisch) betalen van de factuur bedoeld. Een synoniem voor dit begrip is ook wel “procure to pay” of “procurement”. Purchase-to-pay automatiseert en standaardiseert processen. Het purchase-to-pay proces omvat de beginstap van interne bestelaanvraag tot de eindstap van de factuur betalen. En ook alle tussenliggende stappen zoals bevestigingen order, inkoop order matching, controleren inkoop etc. Verder omvat dit proces alle bevestigingen en goedkeuringen met de daarbij horende documenten. Samen met onze P2P-partners automatiseren we dit graag bij onze klanten waarbij Fresh Dynamics de ERP-kennis inbrengt en de connector-software levert.


Fresh Integrations

Binnen de bedrijfskolom waarin u actief bent heeft u te maken met leveranciers en afnemers, leveringen en ontvangsten. Ook de verschillende onderdelen en afdelingen binnen uw onderneming werken zo, de klanten en leveranciers zijn dan intern. Logistiek spreekt men aan de inkoopkant van een supply chain, maar die kunt u natuurlijk verder doortrekken tot aan de eindklant. Hebt u dat allemaal goed in beeld dan kunt u meestal al snel zien op welke plaatsen het nuttig is te investeren in verdere integraties en digitalisering van processen. Als u ons vertelt hoe de schakels in uw keten er uit zien, dan kunnen onze consultants er hun (digitaal) licht op laten schijnen. En daarna samen met u verdere stappen zetten op het pad van uw digitale transformatie.